PL | RU

Oferta : adwokat alimenty Lodz , adwokat język rosyjski Łódź, adwokat kontakty z dzieckiem Lodz, adwokat Lodz, adwokat Lodz prawo rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Łódź odszkodowania, adwokat Łódź prawo cywilne, adwokat, Łódź prawo karnne, adwokat Łódź prawo rodzinne, adwokat Łódź rozwód, adwokat Łódź sprawy cywilne, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź sprawy rodzinne, adwokat podział majątku Lodz, adwokat prawo cywilne Łódź, adwokat prawo karne Łódź, adwokat prawo rodzinne Łódź, adwokat rozwod Lodz, adwokat rozwody Łódź, adwokat rozwód Łódź, adwokat spadek Łódź, adwokat sprawy cywilne Łódź, adwokat władza rodzicielska Lodz, alimenty adwokat Łódź, alimenty kancelaria Łódź, dobry adwokat Lodz, dobry adwokat Łódź, dobry adwokat Łódź rozwód, dobry adwokat od rozwodów Łódź, dobry adwokat rozwód Łódź, dobry adwokat w Łodzi, dobry prawnik Łódź, dobry prawnik od rozwodów Łódź, kancelarie adwokackie Łódź, kancelarie adwokackie w Łodzi, kontakty z dzieckiem adwokat Łódź, kontakty z dzieckiem kancelaria Łódź, obsługa prawna firm Łódź, pozew rozwodowy kancelaria Łódź, prawnik język rosyjski Łódź, prawnik Łódź, prawnik rozwód Łódź, prawo cywilne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, prawo rodzinne adwokat Lodz, prawo rodzinne adwokat Łódź, prawo rodzinne kancelaria Łódź, prawo rodzinne Lodz, rozwody adwokat Łódź, rozwody Łódź, rozwód adwokat Łódź, rozwód kancelaria Łódź, rozwód Łódź, skuteczny adwokat Lodz, skuteczny adwokat Łódź, sprawy cywilne adwokat Łódź, sprawy karne adwokat Łódź, sprawy rodzinne adwokat Lodz, sprawy rodzinne Lodz, sprawy rodzinne adwokat Łódź, sprawy rozwodowe adwokat Lodz, sprawy rozwodowe adwokat Łódź, sprawy rozwodowe Lodz, sprawy rozwodowe Łódź, sprawy rozwodowe prawnik Łódź, адвокат лодзь, русскоговорящий адвокат варшава, русскоговорящий адвокат лодзь, уголовный адвокат в польше, .юрист в польши

Odwołanie od odmowy wydania karty pobytu

odwołanie od odmowy wydania karty pobytu

Odwołanie od odmowy wydania karty pobytu

Odwołanie od odmowy wydania karty pobytu jest środkiem odwoławczym, który służy cudzoziemcowi w przypadku decyzji negatywnej. Przyczyny odmowy wydania karty pobytu mogą być różne, w decyzji powinna zostać wskazana podstawa prawna takiego rozstrzygnięcia oraz jej uzasadnienie.

odwołanie od odmowy wydania karty pobytu

Termin na odwołanie

Termin na odwołanie od odmowy karty pobytu wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, czyli cudzoziemcowi składającemu wniosek. Decyzja zostanie doręczona cudzoziemcowi na wskazany w toku sprawy adres. Co istotne, terminu na wniesienie odwołania nie należy liczyć od dnia wydania decyzji (ta data będzie widniała na decyzji). Dlatego na kopercie, w której przyszła decyzja warto napisać odręcznie datę, w której decyzja została nam doręczona. Doręczona, czyli odebrana od listonosza lub na poczcie w drodze awizo.

Argumenty do podniesienia w odwołaniu

Argumenty do podniesienia w odwołaniu od odmowy wydania karty pobytu będą różne i każdorazowo będą zależały od stanu faktycznego danej sprawy. Najczęstszą przyczyną odmowy wydania karty pobytu jest brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów do wniosku. W przypadku gdy cudzoziemiec takich dokumentów nie dostarczył przed wydaniem decyzji odmownej, to swoje niedopatrzenie będzie mógł naprawić w odwołaniu. Wówczas do odwołana należy dołączyć wszystkie brakujące wcześniej dokumenty.

Odwołanie od karty – co dalej?

Złożenie odwołania od karty pobytu rozpoczyna procedurę odwoławczą. Wojewoda, do którego składa się odwołanie, może w uzasadnionych wypadkach zmienić decyzję o odmowie i wydać decyzję pozytywną. W przypadku, gdy Wojewoda nie znajdzie podstaw do zmiany decyzji, to odwołanie wraz z aktami postępowania zostanie przekazane do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców. Na czas rozpoznania odwołania pobyt cudzoziemca w Polsce pozostaje legalnym.

Prowadzenie sprawy o odwołanie od odmowy karty pobytu

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą cudzoziemców, w tym również prowadzi sprawy odwoławcze od odmowy wydania karty pobytu. Kancelaria wspiera cudzoziemców w całym procesie legalizacyjnym pobytu w Polsce, sporządza wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy oraz skargi na przewlekłość postępowania.

Adwokat Katarzyna Maciołek

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

+48 504 229 669
kancelaria@adwokatmaciolek.pl