PL | RU

Oferta : adwokat alimenty Lodz , adwokat język rosyjski Łódź, adwokat kontakty z dzieckiem Lodz, adwokat Lodz, adwokat Lodz prawo rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Łódź odszkodowania, adwokat Łódź prawo cywilne, adwokat, Łódź prawo karnne, adwokat Łódź prawo rodzinne, adwokat Łódź rozwód, adwokat Łódź sprawy cywilne, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź sprawy rodzinne, adwokat podział majątku Lodz, adwokat prawo cywilne Łódź, adwokat prawo karne Łódź, adwokat prawo rodzinne Łódź, adwokat rozwod Lodz, adwokat rozwody Łódź, adwokat rozwód Łódź, adwokat spadek Łódź, adwokat sprawy cywilne Łódź, adwokat władza rodzicielska Lodz, alimenty adwokat Łódź, alimenty kancelaria Łódź, dobry adwokat Lodz, dobry adwokat Łódź, dobry adwokat Łódź rozwód, dobry adwokat od rozwodów Łódź, dobry adwokat rozwód Łódź, dobry adwokat w Łodzi, dobry prawnik Łódź, dobry prawnik od rozwodów Łódź, kancelarie adwokackie Łódź, kancelarie adwokackie w Łodzi, kontakty z dzieckiem adwokat Łódź, kontakty z dzieckiem kancelaria Łódź, obsługa prawna firm Łódź, pozew rozwodowy kancelaria Łódź, prawnik język rosyjski Łódź, prawnik Łódź, prawnik rozwód Łódź, prawo cywilne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, prawo rodzinne adwokat Lodz, prawo rodzinne adwokat Łódź, prawo rodzinne kancelaria Łódź, prawo rodzinne Lodz, rozwody adwokat Łódź, rozwody Łódź, rozwód adwokat Łódź, rozwód kancelaria Łódź, rozwód Łódź, skuteczny adwokat Lodz, skuteczny adwokat Łódź, sprawy cywilne adwokat Łódź, sprawy karne adwokat Łódź, sprawy rodzinne adwokat Lodz, sprawy rodzinne Lodz, sprawy rodzinne adwokat Łódź, sprawy rozwodowe adwokat Lodz, sprawy rozwodowe adwokat Łódź, sprawy rozwodowe Lodz, sprawy rozwodowe Łódź, sprawy rozwodowe prawnik Łódź, адвокат лодзь, русскоговорящий адвокат варшава, русскоговорящий адвокат лодзь, уголовный адвокат в польше, .юрист в польши

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Oferta : adwokat alimenty Lodz , adwokat język rosyjski Łódź, adwokat kontakty z dzieckiem Lodz, adwokat Lodz, adwokat Lodz prawo rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Łódź odszkodowania, adwokat Łódź prawo cywilne, adwokat, Łódź prawo karnne, adwokat Łódź prawo rodzinne, adwokat Łódź rozwód, adwokat Łódź sprawy cywilne, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź sprawy rodzinne, adwokat podział majątku Lodz, adwokat prawo cywilne Łódź, adwokat prawo karne Łódź, adwokat prawo rodzinne Łódź, adwokat rozwod Lodz, adwokat rozwody Łódź, adwokat rozwód Łódź, adwokat spadek Łódź, adwokat sprawy cywilne Łódź, adwokat władza rodzicielska Lodz, alimenty adwokat Łódź, alimenty kancelaria Łódź, dobry adwokat Lodz, dobry adwokat Łódź, dobry adwokat Łódź rozwód, dobry adwokat od rozwodów Łódź, dobry adwokat rozwód Łódź, dobry adwokat w Łodzi, dobry prawnik Łódź, dobry prawnik od rozwodów Łódź, kancelarie adwokackie Łódź, kancelarie adwokackie w Łodzi, kontakty z dzieckiem adwokat Łódź, kontakty z dzieckiem kancelaria Łódź, obsługa prawna firm Łódź, pozew rozwodowy kancelaria Łódź, prawnik język rosyjski Łódź, prawnik Łódź, prawnik rozwód Łódź, prawo cywilne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, prawo rodzinne adwokat Lodz, prawo rodzinne adwokat Łódź, prawo rodzinne kancelaria Łódź, prawo rodzinne Lodz, rozwody adwokat Łódź, rozwody Łódź, rozwód adwokat Łódź, rozwód kancelaria Łódź, rozwód Łódź, skuteczny adwokat Lodz, skuteczny adwokat Łódź, sprawy cywilne adwokat Łódź, sprawy karne adwokat Łódź, sprawy rodzinne adwokat Lodz, sprawy rodzinne Lodz, sprawy rodzinne adwokat Łódź, sprawy rozwodowe adwokat Lodz, sprawy rozwodowe adwokat Łódź, sprawy rozwodowe Lodz, sprawy rozwodowe Łódź, sprawy rozwodowe prawnik Łódź, адвокат лодзь, русскоговорящий адвокат варшава, русскоговорящий адвокат лодзь, уголовный адвокат в польше, .юрист в польши

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem jest jednym z najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego. Wykonywanie kontaktów z dzieckiem każdego z rodziców, w tym rodzica, który na co dzień nie mieszka z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Rodzice i ich dziecko mają bowiem prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Co obejmują sądowe kontakty z dzieckiem?

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem jest szerokim pojęciem. Kontakty te obejmują w szczególności bezpośrednie przebywanie z dzieckiem, realizowane poprzez odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza jego miejsce pobytu na weekendy. Kontakty z dzieckiem co ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach, obejmują również bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem przez telefon, jak i inne środki porozumiewania się na odległości, np. Skype, WhatsApp, Messenger.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie polubownie porozumieć się co do kontaktów z dzieckiem, najpopularniejszym sposobem jest wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie kontaktów. Postępowanie jest wszczynane na wniosek i w taki sposób należy zatytułować pismo składane do sądu.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien jak najdokładniej opisywać sposób, w jaki rodzic wnioskodawca chciałby, aby te kontakty wyglądały. Należy między innymi podać konkretne dni i zakres godzinowy kontaktów oraz sposób ich realizowania.

W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne oraz wskazać dowody. Dowodem w sprawie o kontakty może być na przykład: dowód z przesłuchania stron postępowania i świadków, czy też dowód z opinii biegłego psychologa. Obligatoryjnie we wniosku należy wskazać, czy strony próbowały załatwić sprawę polubownie, np. w drodze mediacji.

Do wniosku należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rodzinny, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Prowadzenie sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, adwokat Łódź

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne na terenie Łodzi i Warszawy. Sporządzamy wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak również pomagamy w toczących się już sprawach przed Sądem. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporządzamy apelacje i reprezentujemy klientów w postępowaniu odwoławczym.

Adwokat Katarzyna Maciołek

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

+48 504 229 669
kancelaria@adwokatmaciolek.pl