PL | RU

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem jest jednym z najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego. Wykonywanie kontaktów z dzieckiem każdego z rodziców, w tym rodzica, który na co dzień nie mieszka z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Rodzice i ich dziecko mają bowiem prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Co obejmują sądowe kontakty z dzieckiem?

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem jest szerokim pojęciem. Kontakty te obejmują w szczególności bezpośrednie przebywanie z dzieckiem, realizowane poprzez odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza jego miejsce pobytu na weekendy. Kontakty z dzieckiem co ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach, obejmują również bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem przez telefon, jak i inne środki porozumiewania się na odległości, np. Skype, WhatsApp, Messenger.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie polubownie porozumieć się co do kontaktów z dzieckiem, najpopularniejszym sposobem jest wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie kontaktów. Postępowanie jest wszczynane na wniosek i w taki sposób należy zatytułować pismo składane do sądu.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien jak najdokładniej opisywać sposób, w jaki rodzic wnioskodawca chciałby, aby te kontakty wyglądały. Należy między innymi podać konkretne dni i zakres godzinowy kontaktów oraz sposób ich realizowania.

W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne oraz wskazać dowody. Dowodem w sprawie o kontakty może być na przykład: dowód z przesłuchania stron postępowania i świadków, czy też dowód z opinii biegłego psychologa. Obligatoryjnie we wniosku należy wskazać, czy strony próbowały załatwić sprawę polubownie, np. w drodze mediacji.

Do wniosku należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rodzinny, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Prowadzenie sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, adwokat Łódź

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne na terenie Łodzi i Warszawy. Sporządzamy wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak również pomagamy w toczących się już sprawach przed Sądem. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporządzamy apelacje i reprezentujemy klientów w postępowaniu odwoławczym.

Adwokat Katarzyna Maciołek

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

+48 504 229 669
kancelaria@adwokatmaciolek.pl